Zakres działania

Doradztwo przy wyborze systemów

Sprawdzamy które rozwiązania techniczne będą najbardziej optymalne dla danego procesu pod względem technicznym i finansowym

Skanowanie 3D

W istniejących zakładach polecamy przeprowadzenie skanowani 3D poprzez które uzyskujemy dokładniejszą inwentaryzacje i bazę do projektowania. Inwentaryzacja 3D pozwala na wykonanie projektów które są dokładniejsze i pozwalają na dokładniejsze zaplanowanie budowy/remontu instalacji, co przekłada się na realniejsze terminy i budżety.

Projektowanie instalacji 3D

Projektowanie instalacji w Autodesk Plant oraz obliczenia Autopipe, projekty instalacji podlegających pod UDT

Budżetowanie instalacji

Porównanie cenowe najbardziej cenotwórczych elementów oraz pomoc w zastosowaniu odzysków ciepła.

Wykonanie instalacji

Wykonawstwo instalacji, w zakres których wchodzą rurociągi ze stali kotłowej oraz kwasoodpornej, konstrukcje wsporcze, elektryka i automatyka.

Badania, serwis, nadzory

Badanie odwadniaczy, serwis kotłowni oraz nadzory instalacji i audyty instalacji parowych